Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

relevant - (belangrijk, ter zake doend)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

relevant bn. ‘belangrijk, ter zake doend’
Vnnl. relevant ‘ter zake doend, van toepassing’ in de allegatien vanden exceptien zijn notoer ende relevant ‘de argumenten voor onontvankelijkheid zijn overduidelijk en doen ter zake’ [1535; Stall.], relevante redenen ‘ter zake doende redenen’ [1585; Stall.], dat die ter saecke relevant syn ‘dat die (stukken) op dat punt van toepassing zijn’ [1684; WNT]; nnl. relevant “gewigtig, dienstig” [1824; Weiland].
Ontleend aan middeleeuws Latijn relevans (genitief -antis) ‘belangrijk, van toepassing’, eigenlijk ‘zich verheffend, boven de omgeving uitstekend’, het teg.deelw. van klassiek Latijn relevāre ‘verlichten, opheffen’, gevormd met het intensiverende voorvoegsel → re- bij levāre ‘lichter maken, verzachten, opheffen’, een afleiding van levis ‘niet zwaar, licht’, verwant met → licht 2.
irrelevant bn. ‘niet ter zake doend, onbelangrijk’. Vnnl. irrelevant ‘niet van toepassing, geen betrekking hebbend op’ in voor de Gedaegde irrelevant [1658; WNT]; nnl. irrelevant ‘onbeduidend, nietig’ [1847; Kramers], ‘niet belangrijk, niet essentieel’ in irrelevant toeschijnen, althans nutteloos en onvruchtbaar [1912; Groene Amsterdammer]. Gevormd uit de vorm ir- van het voorvoegsel → in- 2 ‘niet’ en relevant. Ontlening uit het Engels (WNT) is niet wrsch., aangezien de eerste attestatie in het Engels van 1786 dateert (OED).

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

relevant ‘ter zake dienend’ (verouderd Frans relevant); ‘belangrijk, desbetreffend’ (Engels relevant)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

relevant ‘gewichtig, ter zake dienend’ -> Indonesisch rélévan ‘gewichtig, ter zake dienend’.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal